Giới thiệu | Sản phẩm | Dự án | Góc nghề | Contact
Hệ thống nhân sự
Định hướng phát triển   
Sơ đồ tổ chức   
Hệ thống nhân sự   
Điêu khắc vòng tròn   
Đối tác
Hệ thống nhân sự

 

Reddesign luôn duy trì và phát triển nguồn nhân lực được đào tạo chính quy
tại các trường Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề.
Thường xuyên tổ chức huấn luyện cho các bộ phận nhằm nâng cao trình độ
chuyên môn, cũng như được tiếp xúc với xu hướng mới và đáp ứng nhu cầu thực
tế của xã hội.

Gìn giữ các mối quan hệ tốt đẹp với các giáo sư, học giả, tiến sỹ, chuyên gia đầu
ngành nhằm tiếp thu các kiến thức sâu, rộng phục vụ cho định hướng phát triển.
Mở rộng các mối liên kết với các cá nhân, tổ chức, đoàn thể,... với quan điểm
tương tác tích cực vì mục tiêu chung hướng tới cộng đồng.

Nguồn nhân lực: Có bằng cấp Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư, Kỹ thuật viên

- Mỹ Thuật - Kiến Trúc - Văn Hóa - Luật - - Xây Dựng - Du Lịch - Quản Trị Kinh
Doanh - - Kỹ Thuật - Ngoại Ngữ - Công Nghệ Thông Tin...

 


 

© 2015 Bản quyền thuộc về Circle Group